Aanzet 388.
5-4-2014 Amsterdam.
Circulaire Tijdsopvatting.

Was op 14 feb niet in de gelegenheid om gebruik te maken van de vrijkaartjes voor de semi-opera “The Fairy Queen” in 5 bedrijven in het uiterste oosten van het land van de Nationale reis opera en de Veenfabriek. Wel heb ik het stuk van meer dan drie uur toen het werd uitgezonden op radio 4 op 8 maart met de kleine koptelefoon beluisterd tijdens de kanotocht, in de zeecontainer, in de auto en vervolgens het laatste stuk thuis. Eigenlijk zouden de omroepen vaker theater stukkken als hoorspel moeten uitzenden. Men kan dan natuurlijk tegenwerpen ‘maar dan zie je niets’ maar tij- dens het lezen van een spannend boek zie je ook niets en kan men de eigen fantasie uitleven. Bij de graphic novels die in onze lage landen nog steeds worden ondergewaardeerd in tegenstelling tot Belgie en Frankrijk waar sommige balon strips echt onder de literatuur vallen, is het tekst en beeld. Alhoewel ik nooit televisie kijk evenals de zonen en hun vrienden, hoop ik toch dat er ooit eens tijdens mijn leven een omroep of internet site wordt geboren die alle in dit land vertoonde theaterstukken integraal vertoond, b.v. een paar weken na de laatste life uitvoering. En om het dan sim- pel en goedkoop te houden 1 camera ietwat ingezoomd hoog achter in de nok en 1 microfoon boven het toneel dat is dus technisch al heel lang onmiddellijk uitvoerbaar. De popie jopie massa zit daar niet op te wachten zullen dan de 90 procent tegenwerkende beleidsmakers in koor uitroepen en dus een extra reden mijns inziens om dat dan juist wel uit te voeren want het hoeft ook nog eens in feite niets te kosten. Gemiddeld 4 van de 5 schaakpartijen bij de clubs; ZZ-Fisher Z- Caissa-Raadsheer-Vas-Enps verlies ik. En het Veteranen tournooi wat nu nog 3 weken gaande is zal ik alle partijen verliezen want wil de rating omlaag hebben. (om weer veel later het langzaam omhoog te schroeven) In week 14 dus de eertste dagen van april werd de 70 meter lange TL licht tekst: VERZEGELDE EN HOPELIJK GEZEGEN- DE TIJD in Alkmaar gerealiseerd dus uren materiaal geschoten met verschillende camera’s en nog veel meer dagen er- na verschillende montages uitgeprobeerd, dus als uitzondering deze week niet geschaakt. In het schaakleven op club niveau gaat het natuurlijk om de hierarchie en de eer en het respect dat men afdwingt en in feite niet om geld. Toch ontvangt de Koning van de staat 825.000 euro en de Koningin 327.000 euro ook al hebben zij niets van doen met de 64 velden en de in twee kleuren gedeelde goddelijke stukjes hout. In mijn postbus ontving ik een prachtig gedrukte ca- talogus met de titel: “Een leven voor de kunst” over de kunstenares Lies Smolders die er sinds enige jaren niet meer is. De Toverberg van Thomas Mann heb ik nog niet gelezen wel 1 van de 8 boeken over Nostradamus met zijn kwatrijnen. De soms uitermate vreemde dromen probeer ik tegenwoordig direct bij het ontwaken op te schrijven soms zelfs in het donker op klaar liggende stukjes papier. Zo had ik laatst nadat de hierboven genoemde TL licht tekst voor het eerst in de avond van 20.00 tot 23.30 verlicht zichtbaar was geweest voor publiek een ‘Verschrikkelijke nachtmerrie’ wat ik voorlopig nog niet wil opschrijven. (want het lijkt uit de duim gezogen) Eindelijk had ik verleden week na 6 maanden de kracht om een imperiaal op de auto te lassen, de eerste drie versies demonteerde ik, pas de vierde variant met 6 bou- ten i.p.v. 4 was goed genoeg. Alleen aerodynamisch klopt er iets niet want bij 100 km op de snelweg produceerd het een angstaanjagend geluid. Op de tweede zondagavond in maart vond er een interview plaats in de Centrale Bibliotheek voor een publikatie later dit jaar van Arti et Amicitiae. Het gesprek heb ik met toestemming audio opgenomen en er la- ter filmbeelden bijgezocht uit mijn persoonlijk filmarchief er vervolgens een DVD van gemaakt en dat weer naar een X aantal mensen verstuurd als achtergrondinformatie want de gedrukte publicatie zou ingekort gaan worden tot maximaal 700 woorden. Gisteravond reed ik voor de derde keer naar mijn zelf gecomponeerde TL licht regel zo’n uurtje hier van- daan om wederom voor de zoveelste keer met een ander autodakstatief en andere camera opnames te maken opdat ik het filmpje met de zelf voor gedragen Aanzet 388 plus bijna niet hoorbaar zelf uitgevoerde achtergrondmuziek op het internet kan laten zetten. (Luyken. Org) Tussen door nog wel snel even de films: Kill your darlings en Snowpiercer in het filmmuseum gezien. De jongere kunstenaar Anton Dekker die ‘Bureau TL’ bedacht zou ik opnieuw willen advise- ren vooral zijn grote project van 3 jaar geleden op het internet te plaatsen. En de organisator Kees Bolten zou men on- middelijk in de kleine komedie alleen op het podium kunnen zetten en hem zijn verhalen kunnen laten vertellen over de voorschriften voor luchtafzuiging, de geluidsoverlast die geen overlast is want kerkmuziek, de gemeentelijke regel- geving op iets wat niets is, waardoor geen regelgeving mogelijk is en de geboden en verboden voor een bedrijf wat geen bedrijf is waardoor geen geboden of verboden van toepassing kunnen zijn, kostelijke aaneengeregen teksten en trefwoorden over de omgang met de lokale,provinciale en uiteidelijk landelijke bestuurders. In princiepe zou ik nu ein- delijk weer eens naar de zee kunnen gaan met de kajak sinds ik weer een imperiaal op de auto heb, maar eerst is de op- dracht Durgerdam vervolgens Pampus en dan hoop ik dat mijn Engelbewaarder klaar is voor het mistiek poetisch krij- sen van de zeemeeuwen in Ijmuiden. Na die nachtmerrie op 1-2 april ben ik gelijk Blavatsky’s ‘Geheime leer’ weer gaan bestuderen na er in 1973 in te zijn begonnen naast de werken van Ouspensky over Gurdjieff’s leer die voor mij decennia lang een grote stuwkracht vertegenwoordigde.
Oplage 16. Laurens Edward Luyken.

||o-[ Edward Luyken ]-o||